Mantenimiento de Terceros

MANTENIMENT DE TERCERS /  MANTENIMIENTO DE TERCEROS

ESTE IMPRÉS S’HAURÀ D’OMPLIR SEMPRE QUE L’INTERESSAT INICIE LA SEUA RELACIÓ AMB L’AJUNTAMENT DE MONTROY (ALTA NOU PERCEPTOR), O QUAN ES TRACTE

D’UNA NOVA DOMICILIACIÓ BANCÀRIA I COM A CONSEQÜÈNCIA D’ALGUNA OPERACIÓ AMB TRANSCENDÈNCIA FISCAL (ALTA NOVA VERSIO).
DEBERÁ CUMPLIMENTARSE ESTE IMPRESO SIEMPRE QUE EL INTERESADO INICIE SU RELACIÓN CON EL AYUNTAMIENTO DE MONTROY (ALTA NUEVA PERCEPTOR), O

CUANDO SE TRATE DE UNA NUEVA DOMICILIACIÓN BANCARIA Y COMO CONSECUENCIA DE ALGUNA OPERACION CON TRANSCENDENCIA FISCAL (ALTA NUEVA VERSIÓN).

 

(pinche aquí)

 

 

Formulario de búsqueda

Lu Ma Mi Ju Vi Do
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31